Koronaviruset og Røde Kors

Røde Kors girer om og girer opp for å møte behovene og sikre beredskapen. Det er mer behov for frivilligheten enn noen gang.

Koronaviruset er en global pandemi, og kan bare bekjempes med en global dugnad.

Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger samtlige råd fra våre myndigheter. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset. 

Røde Kors oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte råd og anbefalinger.

Folkehelseinstituttets nettsider

Koronavettregler

For å hjelpe oss alle til å navigere best mulig i denne situasjonen har vi i Røde Kors utarbeidet et sett koronavettregler som viser hvordan vi kan ta vare på både oss selv og andre. De håper vi alle nå vil følge. Det viktig at vi tar vare på sosiale bånd og egen mental helse. Det er mye vi kan gjøre for å opprettholde kontakt og komme oss ut i frisk luft.

Relaterte saker

Koronakrisen rammer hele verden. Tiltakene må derfor være globale. Mer enn 14 millioner Røde Kors-frivillige har de siste månedene gjort en enorm innsats for å gi humanitær hjelp.
Sjelden har det vært viktigere å bry seg om andre rundt oss enn akkurat i disse dager.
Felles dugnad er vårt viktigste middel mot korona. Røde Kors er støtteaktør for myndighetene og vi tilpasser våre aktiviteter for å hjelpe mennesker over hele landet. Les hvordan vi jobber nå.
Det er mange gode grunner til at vi skal følge koronavettreglene. Solidaritet med de mest sårbare blant oss er en av dem.
Mange barn og unge er bekymret for det nye viruset. Frivillige voksne i Kors på halsen svarer fortsatt på spørsmål, og både chatten og telefonen holder åpent.
Selv om de færreste av oss er smittet av koronaviruset Covid-19, er vi alle rammet på en eller annen måte.
Koronaviruset er en global pandemi som også har rammet Norge. Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger samtlige råd fra våre myndigheter.