En eldre mann tenner et stearinlys i et ellers mørkt rom. I konturene i ansiktet aner vi et smil

Fellesskap og inkludering

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte.

Om lag halvparten av den norske befolkningen forventes å bli rammet av lettere psykiske plager eller lidelser i løpet av sitt liv. Det er vanligst å oppleve angst eller depresjon. Det er også slik at rus, kriminalitet og migrasjon gjør at mange havner utenfor sosiale fellesskap. Mangel på nettverk og fellesskap kan føre til ensomhet og isolasjon.

Mennesker trenger mennesker

Å bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske er viktig for oss alle. Hvis vi ikke opplever dette, kan vi miste troen på oss selv og få mindre styrke til å håndtere livene våre.

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd velferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet og ender opp med levekår som ikke er akseptable.

Røde Kors er til stede for mennesker som har behov for omsorg og sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-­til-­én og i nettverk.

Noen av våre tilbud innen omsorg og inkludering:

Besøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.
Lær mer om tilbudet her

Besøk til innsatte i fengsel

Frivillige i Røde Kors har fortrolige samtaler med innsatte. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.
Lær mer om visitortjenesten

Kors på halsen

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.
Besøk Kors på halsen nettsider

Røde Kors Ungdom

Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.
Bli med i Røde Kors Ungdom

Du kan lese mer om noen av aktivitetene våre under «Tilbud». Ta gjerne kontakt med Røde Kors lokalt for å få vite mer om aktivitetene der du bor.

Sjekk ut hvilke aktiviteter som finnes i ditt nærmiljø

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke: