Den dødelige kombinasjonen av konflikt, naturkatastrofer og koronapandemien virker sammen og forsterker kriser.

En frivillig fra Røde Halvmåne gir en ung gutt

Koronapandemien har gått kraftig utover helsetilbudet og bekjempelsen av andre sykdommer.

Verdens fattigste land har blitt svekket i møte med sykdommer som tuberkulose, hiv og malaria.

Etter halvannet år med pandemi står helsetilbudet til mange av verdens fattigste land i fare. Koronapandemien har forverret situasjonen for mennesker og lokalsamfunn som allerede er preget av humanitære kriser. Pandemien har skapt nye helseutfordringer, og myndigheter i mange land har vært nødt til å kutte i sine vanlige helsebudsjetter. Det har ført til dårligere tilgang til grunnleggende helsetjenester, og at andre alvorlige sykdommer kommer bak i rekken.

Dette kommer frem i Røde Kors sin ÅRSRAPPORT for 2020 (EN)

Dobbel byrde med konflikt og korona

Mange steder er kapasiteten i helsevesenet sprengt, noe som går utover tilgangen til livsviktige helsetjenester og helsehjelp. Som en konsekvens av koronapandemien er vanlige vaksinasjonsprogrammer stanset, operasjoner blir utsatt, sykdommer forblir uoppdaget og forebyggende arbeid satt på vent.

Land som er rammet av krig har fått en dobbel byrde med både konflikt og korona.

Vår respons i 2020

Røde Kors har en lang tradisjon på å svare hurtig på kriser og katastrofer der det er behov for helsehjelp. Vår grunnleggende tro på at tilgang til gode helsetjenester er en universell menneskerettighet former hvordan og hvor vi jobber. Vi kunne ikke forutsett koronapandemien, men med globalt fokus og koordinert innsats klarte vi å mobilisere både mot pandemien og sykdommene som kom i skyggen av den.

Gjennom 2020 var vi tilstede med nødhjelp, helsehjelp og forebyggende arbeid i Afghanistan, Bangladesh, Colombia, El-Salvador , Guatemala, Honduras, Kenya, Libanon, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Vi jobbet også i flere andre land samarbeid med den internasjonale Røde Kors-bevegelsen.

I tillegg til å bekjempe pandemien jobber vi også med å forbedre mødres og barns helse, forebygge mot kolera og redusere diabetes og hjertesykdom. Samtidig fortsatte vi den globale kampen for å øke tilgangen til rent vann i flere land. 

I 2020 har vi også jobbet for å bedre helsearbeideres sikkerhet og for å styrke lokalsamfunn i kampen mot seksuell kjønnsbasert vold i Mellom-Amerika.

Samtidig fortsatte vi kampen for nedrustning av våpen fortsatt internasjonalt.

Livsviktig hjelp til mennesker i humanitære kriser

Et sentralt satsingsområde for Røde Kors er å jobbe for å dempe og lindre virkningene og skadene av krig og konflikt. I dag er 168 millioner mennesker avhengige av nødhjelp, og koronakrisen kommer i tillegg til dette. I land som Afghanistan, Jemen, Syria og Sør-Sudan er store deler av helsesystemet svekket, og mange offentlige sykehus har vært stengt eller er bare delvis operative. Det er også svært utfordrende å få medisin og utstyr inn i landet.

2020 ble derfor et ekstra krevende år for land som allerede var i humanitær krise.

18 millioner har behov for nødhjelp i Afghanistan

  • I Afghanistan er 4,7 millioner på flukt i eget land. Bare i 2020 ble 8500 sivile drept eller skadet. For å dempe skader og redde liv er Røde Kors med å drive 10 mobile helseklinikker, 69 helseklinikker og et distriktsykehus 

I 2020 sendte vi medisinsk personell til en klinikk i den konfliktutsatte Farah-provinsen, der det det ble gjennomført 80-100 konsultasjoner og 15 operasjoner ukentlig. Mens det i 2020 var 9 millioner som hadde behov for humanitær hjelp i Afghanistan, har det økt til mer enn 18 millioner i 2021.

13,4 millioner avhengig av nødhjelp i Syria 

  • I Syria har den lange krigen ført til at 13,4 millioner avhengig av nødhjelp for å overleve. 5,6 millioner har flyktet fra landet og over 6 millioner er på flukt i eget land. Røde Kors bidrar med vann, sanitærhjelp og nødhjelpsartikler.  

254.000 mennesker fikk nødpakker med matpakker, såpe og hygieneartikler. 22,000 internt fordrevne flyktninger fikk helsehjelp på en nyopprettet helseklinikk, i tillegg til massivt arbeid med koronapandemien.

En Afghansk eldre Afghansk kvinne kledd i tradisjonelle fargerike klær med barnet i armkroken

Kandahar, Afghanistan

Kandahar, Mirwais sykehus. En stolt bestemor holder sitt nyfødte barnebarn etter at han fikk vaksinasjoner på barselavdelingen.

Helsehjelp til kvinner og barn i Dadaab

Flyktningleiren i Dadaab i Kenya er en av verdens største. Arbeidet der var et stort satsingsområde for Norges Røde Kors i 2020. FN kuttet kraftig i halvparten av tilskuddene til leiren i 2019. Røde Kors sin innsats var derfor avgjørende for å sikre helsen og ernæringen til kvinner og barn, og for å gi et tilstrekkelig og trygt fødselstilbud.

  • Over 113.000 medisinske avtaler for behandling og undersøkelser fant sted
  • Helsepersonell fra Røde Kors tok i snitt mot fire babyer om dagen. 
  • Over 102.000 barn ble testet for underernæring, en økning på 30% fra 2019

Helsearbeidere i fare

Under koronapandemien ble det en økning i angrep på helsearbeidere. Det setter den universelle tilgangen på helsehjelp i fare og går utover pasientsikkerheten. Siden 2016 har det vært 3780 rapporterte angrep på helsearbeidere. I 2020 ble det registrert over 80 angrep på helsepersonell i Afghanistan og 325 i Colombia. Norges Røde Kors jobber derfor aktivt med lokale myndigheter for å bedre sikkerheten og respekten for helsearbeideres liv. HCiD Health Care in Danger

Les også