2020 ble året der mennesker over hele verden fikk livene sine snudd på hodet av et virus.

Foto: En kvinne fra fra El Savador Røde Kors ikledd verneutstyr gå rgjennom en gate fylt av mnnesker som venter på behandling

Den globale pandemien har så langt smittet over 245 millioner mennesker og tatt livet av 5 millioner.

Nyttårsaften 2019 ble Verdens Helseorganisasjon varslet om en ny type lungebetennelse. To uker senere ble det nye koronaviruset, covid-19 identifisert. I mars hadde viruset spredt seg over hele verden, og det ble erklært som en pandemi.

I 2020 ble koronapandemien den krisen som overskygget alle andre humamitære utfordringer. Pandemien påvirket oss alle, men som vanlig var det de svakeste som ble rammet hardest.

Det dødelige viruset forverret og forsterket den allerede krevende situasjonen for svake samfunn og mennesker rammet av krig, konflikt, klimaendringer, naturkatastrofer, vannmangel, fattigdom, sult og nød.

Samtidig har pandemien ført til økonomiske nedgangstider og isolasjon, noe som vil gi store samfunns og - sikkerhetsmessige utfordringer i lang tid fremover.

 Les om vårt arbeid i vår ÅRSRAPPORT for 2020 (EN)

87 millioner til å bekjempe pandemien

I møte med den globale helsekrisen økte Norges Røde Kors innsatsen i land over hele verden for å forhindre spredningen av sykdommen og behandle de som var påvirket av pandemien og koronaviruset.  Røde Kors har spilt en avgjørende rolle for å forebygge smittespredning, være i beredskap og tilby behandling.  

Nærmere 87 millioner norske kroner ble brukt på å bekjempe pandemien i 2020, hvorav 45 av disse ble brukt på globale forhold i 15 ulike land. Våre team bistod med hjelp og støtte til Røde Kors-bevegelsen og lokale myndigheter jorda rundt.

Med vårt arbeid nådde vi 3,4 millioner mennesker med informasjon og råd om forebygging av koronaviruset. Samtidig fikk 530.000 mennesker globalt bedre tilgang til vann og sanitære forhold. 2,6 millioner har fått helsehjelp og 920.000 fikk hygienepakker og mat. Med koronakrisen har denne nødhjelpen vært viktigere enn noen gang.

Kritisk med vann, nødhjelp og helsehjelp

Røde Kors uttrykte stor bekymring for hva som ville skje når koronaviruset spredte seg til land med færre ressurser, dårligere kapasitet og store helseutfordringer. 

I land som Syria, Jemen og Irak er mange avhengige av nødhjelp etter flere år med krig og konflikt. Flere er skadet og syke, og det er stor mangel på helsehjelp og rent vann. Koronaviruset kom derfor på toppen av en allerede kritisk situasjon.

Hjelpen fra Røde Kors var derfor livsviktig for å stabilisere situasjonen, lindre smerte, stoppe spredning og redde liv. I flere land bygde vi opp helseklinikker, bistod med medisinsk personell og utstyr og hjalp til massetesting av innbyggere. 

Dette gjorde Røde Kors

 • I Afghanistan ble 200,000 arbeidsmigranter testet på grensen, og det ble opprettet 10 mobile helseenheter, 68 helsesentre og et distriktssykehus
 • I Bangladesh ble 9500 behandlet på helseklinikker
 • I Colombia fikk 16,500 helsehjelp, og 5600 fikk bedre tilgang til vann
 • I Kenya fikk 160,000 mennesker testet for korona i flyktningleiren Dabaab 
 • I Libanon fikk 24 ulike helsefasiliteter desinfiseringsmidler, 17,000 flyktninger fikk helsehjelp og 28,500 i helsetjenesten fikk tilgang til munnbind
 • I Pakistan fikk 62,000 mennesker nødhjelp og 8000 mottok nødhjelpsutstyr
 • I Somalia fikk over 80,000 personer ulike former for helsehjelp
 • I Syria fikk 254,000 mennesker mat, såpe og hygieneartikler
 • I Sør-Sudan fikk 66,000 helsehjelp og 180,000 fikk bedre tilgang til vann
 • I Yemen mottok 7000 personer helsehjelp og 2500 fikk beskyttelsesutstyr
En eldre mann med munnbind snakker med en Røde Halvmåne ansatt. Aden Jemen

Utskrevet

Nylig utskrevet Abdul Hameed mottar informasjon fra Røde Halvmåne frivillig COVID-senteret i Aden. 2020.10.05 Foto: Mubarak Saeed/ICRC

Livsviktige råd til lokalsamfunnene 

For å bekjempe korona i de mest sårbare landene, har det også vært livsviktig å nå ut med helseinformasjon i lokalsamfunnene. Vi ga viktige råd om håndvask, bruk av munnbind og viktigheten av sosial distansering for å forebygge smitte.

I mange land har mangel på infrastruktur, liten tilgang på teknologi og krevende konfliktsoner gjort det ekstra utfordrende å nå ut til befolkningen. Men takket være innovative løsninger og koordinert frivillig innsats nådde vi ut til mange mennesker:

Dette gjorde Røde Kors

 • I Afghanistan fikk 1,7 millioner mennesker rådgivning om forebygging
 • I Bangladesh ble 35,000 hjem nådd med informasjon om pandemien
 • I Pakistan ble 1 av 4 pakistanere, nærmere 50 millioner mennesker, nådd gjennom en COVID19-hotline takket være innsatsen til 15.000 frivillige
 • I Somalia fikk over 50,000 råd om smitteforebygging
 • I Syria nådde informasjonskampanjer nesten en million mennesker 
 • I Sør-Sudan fikk 360,000 innbyggere viktig koronainformasjon på radio

Og i Colombia, El-Salvador, Guatemala, Honduras,  Kenya, Libanon, Myanmar, Pakistan, Russland og Yemen sørget frivillige for at viktig koronainformasjon nådde frem på tvers av befolkning, alder, bosted og geografisk tilhørighet

Takket være støtte fra myndigheter og givere og global koordinert innsats fra frivillige og ansatte kunne Røde Kors forsterke sin innsats i landene der pandemien rammet hardest og være tilstede hos de mest sårbare som trengte helsehjelp og beskyttelse.

Langtidseffekt

I tiden fremover vil pandemien fortsatt true stabiliteten og sikkerheten til mennesker og samfunn rammet av krig, konflikt, kriser og klimaendringer. FN tror pandemiens langtidseffekter kan tvinge ytterligere 207 millioner til ekstrem fattigdom.  Det kreves derfor fortsatt en massiv global dugnad. I månedene og årene fremover vil Røde Kors i Norge og internasjonalt fortsette å respondere på humanitære behov. 

Les også