Hver tredje person i verden mangler rent drikkevann

En enslig kvinne ikledd sari står ved elvebredden og pumper ogg skittent vann

Etter syklonen Yaas har de fleste rørbrønnene i landsbyen Gantirgheri blitt nedsenket. Gantirgheri Village, Koira, Khulna, Bangladesh.

Koronapandemien har gjort behovet for rent vann viktigere enn noen gang. I 2020 fikk over 528.000 mennesker forbedret tilgang til vann-og sanitæranlegg gjennom prosjekter fra Norges Røde Kors.

Rent vann er en forutsetning for god helse.

Hver tredje person i verden tilgang på trygge drikkevannskilder. Samtidig mangler over 4,2 milliarder tilfredsstillende trygge sanitære forhold. Mangel på gode sanitærforhold er ikke bare problematisk i seg selv, det øker også risiko for å spre farlige sykdommer, og er en av de viktigste årsakene til barnedødelighet. 

Under koronapandemien har det derfor vært livsviktig å jobbe med å bedre tilgangen til trygge vann- og sanitærforhold. Det beskytter mot det dødelige viruset, og minsker samtidig risikoen for andre vannbårne sykdommer som kolera, diarré og dysentri.

I Røde Kors sin årsrapport fra 2020 kan du lese mer om de andre prosjektene våre.

297,000 barn dør av vannmangel i året

Ifølge FN dør hvert år nesten 300.000 barn under 5 år - mer enn 800 hver dag - som følge av sykdommer de har fått grunnet dårlig sanitære forhold og urent vann.

Samtidig bidrar mangel på vann til å holde familier i varig fattigdom. Over store deler av verden må kvinner og barn gå mange timer hver dag for å hente vann, noe som forhindrer muligheten til å gå på skole og jobb.

Rent vann redder liv

Rent vann er avgjørende for folkehelsen. Det understrekes i FNs bærekraftsmål nummer 6 som handler om rent vann og gode sanitærforhold. For Røde Kors betyr det blant annet å installere, vedlikeholde og reparere vannpumper og vannledninger, bygging av latriner, og gi råd om hygiene. Dette bidrar til å redusere utbrudd av vannbåren sykdom, som er en av de største årsakene til barnedødelighet.

Røde Kors’ vannprosjekter bidrar blant annet til bedre helse, hindrer spredning av sykdommer, bedrer matvaresikkerheten, og gir barn mulighet til å gå på skole.

I 2020 har vi jobbet med installasjon og reparasjon av vannpumper, bygging av latriner, og støttet kommunale vannprosjekter på sykehus og skoler jorda rundt.

Samtidig har vi jobbet preventivt med gjenoppbygging, rehabilitering og bedring av holdbarheten til vannpumpestasjoner og infrastrukturen til vannledninger og rør.

800.000 fikk bedre tilgang til vann i Syria

Etter ti år med borgerkrig er mye av Syrias vanninfrastruktur skadet og har etterlatt lokalsamfunn uten tilstrekkelig tilgang på trygge vann- og sanitetsforhold.

Urent vann dreper flere mennesker enn krigen selv, og derfor var tilgang på rent vann og bedre sanitet et stort satsingsområde for å stabilisere situasjonen i Syria.

I 2020 bidro Norges Røde Kors på vannprosjekter som forbedret tilgangen til vann for nesten en million syrere. Samtidig fikk det eneste sykehuset i Deir ez-Zour-regionen bedre vannforsyninger takket reparasjon av reservoarene. Pasientene fikk rent vann å drikke, avdelinger og utstyr kunne desinfiseres og sanitærsystemene ble forbedret. Vi bedret også vannforholdene på flere skoler.

  • 800.000 mennesker fikk bedre tilgang til vann i Deir ez-Zour-regionen
  • Over 10.000 elever på 28 skoler fikk bedre vasker og toaletter

Bedre sanitærforhold for jenter i Burundi

Over hele Afrika må kvinner gå flere kilometer hver dag for å hente vann til seg og familien sin. Det gjør daglige gjøremål tidkrevende og vanskelig. Arbeidet for å sikre trygge vann- og sanitærforhold (WASH) er derfor en av våre viktigste innsatser.

Omtrent 60 prosent av menneskene som ble støttet med WASH-tjenester var i Afrika, blant annet i Sør-Sudan og Burundi.

Når jenter får sin første menstruasjon, dropper mange å dra på skolen fordi det mangler gode vann- og sanitærforhold. For mange jenter ødelegger det skolegangen deres.

Med bedre sanitærforhold og lettere tilgang på vann har kvinner i Burundi fått økt livskvalitet og en enklere hverdag.

  • I 2020 fikk 38.000 mennesker i Burundi bedre vann- og sanitærforhold takket være prosjekter i regi av Norges Røde Kors bidro
  • Frivillige bygde latriner og 30 vannkilder i Rumonge og Kabazi, noe som kuttet avstanden for å hente vann med flere kilometer for lokale i områdene
  • 2800 jenter fikk bedre sanitærforhold på skolen som bidro til økt oppmøte

Gjennom 2020 bidro vi også med nødhjelp og helsehjelp i Afghanistan, Bangladesh, Colombia, El-Salvador , Guatemala, Honduras, Kenya, Libanon, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Vi jobbet også i flere andre land i samarbeid med den internasjonale Røde Kors-bevegelsen.

I Røde Kors sin årsrapport fra 2020 kan du lese mer om de andre prosjektene våre.

Les også