Stadig flere av katastrofene skyldes klimaendringer og ekstremvær

Ambulansepersonell fra libanon Røde Kors haster skadet person inn i ambulansen

I 2020 var vi raskt tilstede etter den forferdelige eksplosjonen i Beirut og bistod med nødhjelp da orkanen Iota strandet 360.000 mennesker.

Hver dag setter krig, konflikt, naturkatastrofer og humanitære kriser menneskers liv i fare. 

Katastroferespons og beredskap er en sentral del av arbeidet til Røde Kors.  

Vi bidrar med helsehjelp og økonomisk støtte i nødsituasjoner uansett hvor de er.

Storskala katastrofer som flom, stormer og jordskjelv forårsaker massiv ødeleggelse og død, og vi ser at ekstremvær som hetebølger og skogbranner oppstår oftere enn før. Derfor er Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger verden beredt til å rykke ut når sårbare lokalsamfunn rammes.

Ekstremvær, tørke, tyfoner, skogbrann og flom

I 2020 har vi hatt 109 nødoperasjoner i 75 land, brukt nærmere 33 millioner kroner og nådd ut til over 4 millioner mennesker som har trengt nødhjelp i katastrofer.

Noen katastrofer skjedde som følge av jordskjelv, politiske protester eller ekstreme eksplosjoner som hendelsen i Beirut i Libanon med sine fatale ødeleggelser.

Likevel var det de klimarelaterte katastrofene som krevde mest. Den desidert høyeste andelen av alle katastrofene vi bistod med beredskap og nødhjelp til i 2020 skyldtes enten oversvømmelse, flom, skogbranner, ekstremvær, tyfoner eller tørke.

En mann går langs en skjør voll av sansekker i et forsøk på å hindre vannet å gå over sine bredder

Tidevannspress

Pratapnagar-landsbyen, Asshushuni, Satkhira, Bangladesh. Flomvollen rundt landsbyen er blitt ødelagt at stormflo. Folk i dette området er nå også redde for normalt tidevann. Saltvannet har oversvømt både jorder og hus, og landsbyen er i krise. Foto: Rafiqul Islam Montu/Norsk Røde Kors

83 prosent av alle katastrofer er klimarelaterte

83 prosent av alle katastrofer det siste tiåret har blitt forårsaket av ekstremvær og klimaendringer. Dette har tatt livet 410,000 mennesker og berørt 1,7 milliarder.

Katastrofene rammer også skjevt. Det er en ekstrem ubalanse mellom hvem som er mest utsatt, og hvem som har midler til å forhindre katastrofene som klimaendringene føre med seg, viser analyser fra World Disasters Report.

Land med færrest ressurser rammes hardest. Samtidig bidrar klimarelaterte katastrofer til å forsterke kjønnsforskjeller i form av tap av inntekt og økt arbeidsbyrde. Klimarelaterte katastrofer gjør også mennesker husløse, og går utover matsikkerhet, infrastruktur og tilgang til trygge vann - og sanitærforhold.

Orkanen Iota tok livet av 100 mennesker

Røde Kors responderte i naturkatastrofer over hele verden i 2020. I løpet av to uker i november, ble Honduras rammet av to tropiske orkaner. Over 100 mennesker ble drept og hele 368.000 mennesker ble strandet på grunn av kraftig vind og flom etter orkanene Eta og Iota. Mindre enn en måned etter at stormene traff land var norsk Røde Kors på plass for å bistå Honduras Røde Kors og lokale myndigheter med nødhjelp.

Alt fra vannrenseanlegg til desinfiseringsutstyr ble etablert for å gi nødhjelp, og det ble gitt psykososial støtte til mennesker som hadde mistet sine hjem og kjære.

Eksplosjonen i Beirut

4. august eksploderte 2700 tonn ammoniumnitrat i et lager ved havnen i Beirut. Eksplosjonen drepte nærmere 200 mennesker, skadet 6000 og førte til at 300.000 mennesker måtte finne et midlertidig sted å bo. Samtidig fikk eksplosjonen politiske, økonomiske og sosiale ettervirkninger i et allerede kriserammet land.

  • Norges Røde Kors bidro med 20 millioner kroner i Libanon
  • Røde Kors var umiddelbart tilstede i eksplosjonen med 125 ambulansemannskaper
  • Medisinske team behandlet og transporterte 2000 overlevende til sykehus
  • 1200 livreddende blodenheter ble transportert til sykehus over hele byen
  • Beredskapshjem, mat og hygienesett ble delt ut til 28.000 mennesker

I årene fremover vil Røde Kors i Norge og internasjonalt fortsette å levere på vårt mandat om å møte humanitære behov. Vårt engasjement til lokale myndigheter betyr at vi vil støtte den organisatoriske utviklingen til nasjonale partnere. Vi vil styrke frivillige til å støtte deres lokalsamfunn, og er stolt av å være en del internasjonalt nettverk som tilbyr globale løsninger til humanitære kriser.

I årsrapporten vår kan du lese mer om hvordan vi ellers jobber med humanitære kriser og konflikter, om vannprosjektene våre som redder liv, og  hvordan vi mobiliserte en massiv global dugnad for å dempe konsekvensene av koronapandemien.

Les også