Syrisk jente Vis bildetekst
Ghina (11) har flyktet fra Syria og bor nå i Tyrkia. Hun liker seg på Røde Kors-senteret der hun har fått gode venner og kan leke og lære. Foto: Ida Haugen-Poljac

– Her er jeg trygg

Ghina (11) er en av 3,6 millioner flyktninger i Tyrkia. Fremtiden er usikker, men på Røde Kors´ aktivitetssenter får hun og andre syriske flyktninger hjelp og håp.

– Jeg skulle gjerne vært her hver dag! Jeg har gode venner her, og liker alt vi driver med.

Ghina (11) fra Aleppo i Syria har flyktet til Tyrkia med familien. I dag er hun på Røde Kors´ aktivitetssenter for flyktninger i Bursa, sør for Istanbul. Lekerommet er fullt av barn, stemningen er god og trygg.

Lekerom med barn
På rommet "Child Friendly Space" møtes både syriske og tyrkiske barn. I dag lærer de om hvordan man bør kommunisere med hverandre på en hyggelig måte. Foto: Ida Haugen-Poljac/Røde Kors

Rommet kalles “Child Friendy Space”. Her får syriske og tyrkiske barn et pusterom og muligheten til å bli kjent. De leker og lærer om ulike temaer, som hvordan man bør snakke sammen på en hyggelig måte.  

– Det er fint å jobbe her. Jeg kan være et godt eksempel for de syriske barna og vise dem at det finnes håp, forteller Walaa Nasser (27). Hun er barne- og ungdomsarbeider i Tyrkisk Røde Halvmåne og kommer selv fra Syria. Nå er hun en ressurs i sitt nye land.

Barne- og ungdomsarbeider
– Jeg kan vise barna at det finnes håp, sier Walaa Nasser (27), barne- og ungdomsarbeider i Tyrkisk Røde Halvmåne. Hun er selv fra Syria og har startet et nytt liv i Tyrkia. Foto: Ida Haugen-Poljac/Røde Kors

Store humanitære behov

Konflikten i Syria har i stor grad påvirket nabolandene i regionen. Da krigen brøt ut i 2011, ble millioner av mennesker tvunget på flukt, og mange dro til Tyrkia for å unnslippe vold, bomber og ødeleggelse.

Mer enn 90 prosent av syriske flyktninger i Tyrkia bor i lokalsamfunn, enten i byer eller rurale områder, under svært vanskelige forhold og med begrensede ressurser. ​De humanitære behovene er langt større enn hva lokalsamfunnet makter å håndtere.

Barnetegning av flukt
Et av barna har tegnet sin opplevelse av flukten fra Syria. Mange bærer på traumer og vonde minner, ved Røde Kors-senteret får de psykososial hjelp. Foto: Camilla Gilje Thommessen

Ekstra utsatt for vold og utnyttelse

Det er spesielt den økonomiske usikkerheten og beskyttelsesutfordringer for syriske flyktninger i Tyrkia som gjør situasjonen vanskelig. ​Til tross for nasjonal lovgivning i Tyrkia som i teorien gir flyktninger mulighet til å jobbe, er avgifter for arbeidstillatelse og mangel på språk en barriere for mange.

Mange syriske flyktninger har ikke nok penger til å betale husleie, kjøpe mat og oppsøke legehjelp ved behov. På grunn av den vanskelige livssituasjonen er de spesielt sårbare og lever i risiko for å bli utsatt for vold, utnyttelse og overgrep.

"Håpet mitt er at barna skal få utdanning og en trygg fremtid."

Suheyla (50), flyktning fra Aleppo i Syria

Viktig tilbud til flyktningene

Aktivitetssenteret er derfor et kjærkomment tilbud til flyktningene. Tyrkisk Røde Halvmåne driver slike sentre over hele Tyrkia, og målet er at folk skal bli selvhjulpne og få en tryggere fremtid, uansett hvor de bor. Her i Bursa er det 32 ansatte og 70–80 frivillige som gjøre en formidabel innsats. Flere av flyktningene har selv blitt frivillige og slik fått et nettverk og muligheten til å bidra.

Ved senteret tilbys alt fra språkkurs og håndarbeidsgrupper til helseopplæring og psykososial støtte. Mange har traumer fra krigen som må bearbeides, ikke minst barna. Flyktningene får også hjelp til å søke om arbeidstillatelse og skaffe seg et levebrød.

Kvinne som syr
– Vi hadde et godt liv i Syria, men vi mistet alt. På senteret har jeg fått god hjelp, venner og noe å drive med, forteller Suheyla (50). Her syr hun handlenett og annet som kan selges på markedet. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Hadde et godt liv i Syria, mistet alt

Suheyla (50) er en av kvinnene som kommer jevnlig til sygruppa. Familien er splittet, tre sønner bor andre steder mens datteren på 12 er hos henne. Hun forteller at det er vanskelig å få jobb.

– Vi hadde hus, bil og et godt liv i Syria, men vi mistet alt. Jeg savner hjemlandet mitt, men føler meg trygg her i Tyrkia, borte fra krigen. På senteret syr jeg handlenett og andre ting som jeg kan selge. Jeg har fått mange venner her og de ansatte er hyggelige. Håpet mitt er at barna skal få utdanning og en trygg fremtid, sier Suheyla.

Syriske flyktninger i Tyrkia

  • 3,6 millioner syriske flyktninger befinner seg i Tyrkia.
  • Mange av dem lever under fattigdomsgrensen.
  • Kvinner som bor alene, ofte med omsorg for barn, har det spesielt vanskelig.
  • Tyrkisk Røde Halvmåne driver 16 aktivitetssentre for syriske flyktninger med tilbud om språkkurs, helseinformasjon, psykososial støtte, yrkesopplæring og barneaktiviteter.

Hjelp barn rammet av krig og konflikt