Internasjonale resultater: Årsrapport 2020

emen: Helsepersonell i blå sykehusdrakter, eldre mann ligger i seng får intensiv behandling

I 2020 etablerte Røde Kors i Norge en koronaklinikk i Aden i Jemen. På klinikken undersøker helsepersonell en pasient som er smittet av Covid-19. Foto: Mubarak Saeed/ICRC

Konflikt, fattigdom, klimaendringer, pandemi og helsekriser forårsaket omfattende lidelse en rekke steder i 2020.

Takket være givere og frivillige bidro Norges Røde Kors til å bremse kriser og katastrofer, lindre smerte og redde liv.

Global pandemi

Koronapandemien ble den enkeltkrisen som preget 2020 mer enn noen annen. Viruset, som ble første gang identifisert i januar, utviklet seg til en global pandemi i løpet av to måneder, og har lagt beslag på verdens helseressurser siden. 

Over hele verden var tusener av frivillige engasjert i arbeidet for å begrense konsekvensene av pandemien. Ifølge vår internasjonale resultatrapport, brukte Norges Røde Kors rundt 87 millioner norske kroner på pandemiresponsen i 2020.

– Koronapandemien påvirket oss alle, men som vanlig var det de svakeste som ble rammet hardest. Det dødelige viruset fortsatte å gi utfordringer for mennesker i krig, konflikt og ekstrem vold, og det fortsatte å gi utfordringer som et resultat av økonomiske nedgangstider og isolasjon knyttet til koronapandemien, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

I møte med den globale helsekrisen økte Norges Røde Kors innsatsen i land over hele verden for å forhindre spredningen av sykdommen og behandle de som var påvirket av pandemien og koronaviruset, og forebygge sideeffektene av den. Frivillige og ansatte har nådd ut til lokalsamfunn med viktige råd om håndvask, bruk av masker og viktigheten av sosial distansering. De har blant annet satt opp vasker på offentlige steder, sikret rent vann, antibakterielle løsninger, personlig verneutstyr, ventilatorer, oksygentanker, gitt tilgang til livreddende legemidler, støttet primærhelsetjeneste, og gitt mathjelp, medisinsk transport og psykososial støtte.

Men arbeidet vårt var ikke begrenset til covid-19. Vi bidro også i andre kriser – slik som orkanen Iota i Mellom-Amerika, og den forferdelige eksplosjonen på havna i Beirut. Vår innsats i Burundi, Sør-Sudan og Irak har forbedret samfunnshelsen gjennom bygging av vannsystemer og latriner på skoler og sykehus.

Les om vårt arbeid i vår ÅRSRAPPORT for 2020 (EN)

Enorm frivillig innsats

– Over hele verden har frivillige gitt førstehjelpstrening, deltatt i vaksinasjonskampanjer og sikret psykososial helseinnsats. I lokalsamfunnene sine har tusenvis av frivillige gitt forebyggende helseråd om sykdommer som kolera, malaria og ebola, om hygiene- og sanitærforhold, og mødre- og barnehelse, sier Apeland.

Norges Røde Kors og våre partnere var også en forkjemper for retten til utdanning og retten til helsetjenester. I El Salvador og Pakistan jobbet vi med lokalsamfunn for å sikre at alle barn får muligheten til å lære. I Afghanistan, Jemen, Nigeria og Latin-Amerika jobbet vi tett med helsepersonell og lokale myndigheter for å sikre beskyttelse for ansatte og helseinstitusjoner.

– Tilgang til helse er en universell menneskerettighet. Vår grunnleggende tro på det sier mye om hvor og hvordan vi jobber. Kampen om bekjempelsen av seksuell og kjønnsbasert vold fortsetter globalt. Vi går også i bresjen at internasjonal humanitær lov respekteres – spesielt i forhold til spredning av ulovlige våpen og bykrigføring, sier Apeland.

2021: veien videre

Til tross for utrullingen av covid-19-vaksinen fortsetter folk å dø av sykdommen; og for overlevende er effektene av "lang covid" ødeleggende. De sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien er alvorlige. Millioner av mennesker har opplevd delvis eller fullstendig tap av inntekt i 2020 da den økonomiske aktiviteten stoppet opp.

Ifølge FN, kan de langsiktige virkningene av pandemien presse ytterligere 207 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom, med kvinner og barn uforholdsmessig berørt. Vi vil derfor fortsette å presse på for rettferdig tilgang til koronavaksiner, og vi vil fortsette å gi helsehjelp, vann og nødhjelp til hundrevis av lokalsamfunn over hele verden.

– Vi er stolte av å gi støtte og teknisk ekspertise til våre Røde Kors- og Røde Halvmåne-partnere. Det har en stor verdi å være en del av et stort internasjonalt nettverk som gir globale løsninger på humanitære kriser, sier Apeland.

I månedene og årene fremover vil både Røde Kors i Norge og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen fortsette å levere på vårt mandat for å møte humanitære behov. Vår forpliktelse til lokal humanitær respons betyr at vi vil støtte organisasjonsutviklingen til andre nasjonalforeninger. Vi vil gi frivillige mulighet til å styrke sine egne lokalsamfunn, og vi vil jobbe videre for at internasjonal humanitær rett overholdes i inn- og utland.

Les også