Jente sitter i hullete jeans, med hendene foldet rundt et kne

Frykter frafall

Samfunnet må kompensere for det mange ikke får med seg hjemmefra, slik at barn og unge får like muligheter til utdanning, uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn, mener Røde Kors.

Stadig flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen, viser et statistikknotat lagt frem av Utdanningsdirektoratet onsdag. 

- Røde Kors er bekymret for de sosiale, følelsesmessige og økonomiske konsekvensene frafall har for den enkelte ungdom, sier Øyvind Stedal, som leder Røde Kors’ programmer for barn og unge. 

- Mange blir overlatt til seg selv

Av Røde Kors-rapporten Sosial Puls fra 2017 går det blant annet frem at 73 000 ungdom i alderen 15-29 år ikke er i jobb eller utdanning.

- Årsakene til frafall er mange og sammensatte, og det finnes ikke én enkelt løsning på utfordringen. 

Alle barn bør ha like muligheter, men ikke alle har de samme forutsetningene. Røde Kors ser særlig at barn som har kommet alene som flyktninger i varierende grad får den oppfølgingen de trenger. Mange blir litt overlatt til seg selv, og da kan det være vanskelig å gjennomføre skoleløpet.

- Vi må forebygge marginalisering

- For å møte utfordringene knyttet til unges frafall fra skolen, er det viktig å legge til rette for tiltak som kan skape et brudd med sosial arv, forebygge marginalisering, og øke trivselen i skolen, sier Stedal.

Røde Kors ønsker gjennom sine tilbud om Leksehjelp å gi et gratis, likeverdig og kvalitativt godt tilbud om hjelp til lekser.

- Mange barn og unge får ikke den hjelpen de trenger med leksene, og vi vet at det uten denne hjelpen kan være vanskelig å trives i, og mestre, skolehverdagen, sier Stedal.

Tilbudet om Digital leksehjelp har nylig åpnet med nye, oppgraderte nettsider for å kunne tilby leksehjelp til de som ikke kan eller ønsker å møte opp fysisk.

- Ungdom må oppleve mestring

Røde Kors har også nylig åpnet fritidsklubber for ungdom i flere av de største byene, kalt Fellesverket

- Det er viktig at ungdom som har lang erfaring med å mislykkes opplever mestring og økt selvtillit. Ved å legge til rette for flere møteplasser for barn og unge kan det skapes alternative mestrings- og sosialiseringsarenaer, som igjen vil gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringer, sier Stedal.