En mann og et lite barn sitter i en båt som ligger utenfor et hus. En kvinne står i vannet. Vis bildetekst
Ismail Hossain bor i dette huset med familien sin. Båten er deres eneste måte å komme dit på. Huset har stått i tidevann siden syklonen Amphan traff det i mai 2020. Alle foto: Rafiqul Islam Montu/Røde Kors

Ekstremvær tvinger millioner på flukt i Bangladesh

I løpet av de siste 20 årene har flere kraftige sykloner truffet kysten av Bangladesh. Flere av disse har hatt fatale utfall, og mange har blitt tvunget til å flytte.

Flommene og stormene blir mer og mer intense. Havnivået stiger. Bangladesh har prøvd å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene, men været blir stadig mer ekstremt. Millioner av mennesker lever i fattigdom etter at ødeleggelsene har tatt fra dem hus og levebrød.

En mann står foran et hus med vann opp til livet.
Farooq Hossain Gazi brukte alle sparepengene sine på å bygge dette huset. Det er det andre hjemmet han har mistet under en naturkatastrofe.

– Familien min og jeg mistet alt under syklonen Alia i 2009. Vi dro tilbake etter 11 år og bygde et lite hus. Det ble oversvømt under syklonen Amphan. Bare året etterpå ble huset skylt bort i syklonen Yaas. Katastrofer treffer oss gang på gang. Hvor mange ganger skal vi gjenoppbygge livet vårt?

Farooq Hossain Gazi

Farooq Hossain Gazi (48) er fra en landsby på sørkysten av Bangladesh. Etter syklonen i 2009 flyttet han og familien til India.

Klimakrisen rammer hardest de som har minst. Orkaner, flom og tørke ødelegger hjem og tvinger mennesker på flukt. Røde Kors er på plass over hele verden for å hjelpe de mest utsatte.

Nesten 40 millioner mennesker risikerer å miste hjemmet sitt

Gazi og familien er ikke alene om å oppleve dette. Siden 2007 har flere sykloner har skapt store ødeleggelser. Mange mennesker i Bangladesh bor helt nede ved kysten, og som følge av det stigende havnivået risikerer nesten 40 millioner å miste hjemmet sitt.

Det renner tre store elver gjennom landet som skaper stor risiko for oversvømmelser. Under regntiden er elvene uforutsigbare, og de skifter stadig elveløp. Samtidig gjør sterk havvind at havet skylder langt innover land, som gjør det vanskelig for bøndene å produsere mat. Befolkningen sliter også med å finne rent drikkevann.

Kvinne ved vannpumpe i sjøen
Ratna Mandal henter drikkevann i landsbyen sin. Etter syklonen Yaas forsvant de fleste brønnene under vann. Dette er en av de få som fortsatt fungerer, men når tidevannet kommer, går denne også under vann.

– Samtidig som det ble mørkere, økte intensiteten på stormen. Hustaket ble blåst av gårde av de sterke vindene. Huset ble tatt av tidevannet. Vi søkte dekning i et hus med to etasjer i nærheten. Vi var heldige som overlevde, forteller Gazi om syklonen Amphan i 2020.

I 10 måneder sto huset deres under vann, i likhet med mange andre. Flere måtte flytte, og da vannet omsider trakk seg tilbake, valgte noen å reparere husene sine. Andre ble værende der de hadde bodd de siste 10 månedene.

Flykter fra naturkatastrofer til slum

Hyppige katastrofer har skapt stor krise for befolkningen. De mister både hjem og levebrød. De som velger å flytte, bosetter seg i høyden eller i byer. I byene ender de ofte med å bo i slumområder. Bonden Farooq Hossain Sardar (52) flyttet til byen etter at syklonen Amphan tok huset til familien i 2020.

– Seks familiemedlemmer bor på et lite rom i Khulna. Vi lager mat, sover og lagrer ting i dette ene rommet. Når alle har sovnet, drar jeg til moskeen for å sove. Da vi først kom til byen, så jeg etter en toroms leilighet, men jeg hadde ikke råd til husleien.

Farooq Hossain Sardar (52), bonde

Bangladesh er ikke ansvarlig for klimaendringene, men lider av følgene. Det er blant landene som er mest påvirket, og menneskene langs kysten er noen av de mest sårbare.

Mann med kasse i vannet
Det stigende havnivået kan føre til at nesten 40 millioner mennesker i Bangladesh mister hjemmet sitt.

Avhengig av global handling

Bangladesh har vist handlingskraft i møte med klimaendringer, men omfanget av katastrofene og utfordringene gjør at landet trenger verdens hjelp. Store kutt i klimagassutslipp vil redusere intensiteten i sykloner, stormflo og det stigende havnivået.

I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow 2021 publiserte Røde Kors en klimarapport, som forteller at livet til millioner av mennesker vil preges av klimaendringer. Langs kysten vil havnivået stige, flommene vil bli mer intense og stormer og sykloner vil komme hyppigere. Liv vil gå tapt, hus og hjem vil bli skadet, og dyrkbar mark vil bli ødelagt.

Røde Kors jobber for å forebygge katastrofer og hjelpe de som rammes over hele verden. 

Turning the Tide

Røde Kors lanserte under klimatoppmøtet i Glasgow rapporten "Turning the Tide" om de humanitære utfordringene klimaendringene har for kystsamfunn. Les også: