Beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise.

Som Norges største frivillige beredskapsorganisasjon er Røde Kors tilstede over hele landet, med 380 lokalforeninger og 300 hjelpekorps. Røde Kors er anerkjent som støtteaktør for myndighetene gjennom kongelig resolusjon av 21.august 2009. Det innebærer blant annet at Røde Kors skal kunne bistå myndighetene i beredskapsarbeidet på lokalt, fylkes- og sentralt nivå.

Den norske beredskapen er et samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner. I dette samvirket stiller de frivillige beredskapsorganisasjonene mannskap og ressurser til rådighet for redningsoppdrag, leteaksjoner og annen støtte over hele landet.

Hva ligger i: