Oppfølging av førstehjelpere

Oppfølging av førstehjelpere

Det har nå kommet et offentlig tilbud til alle som har vært i alvorlige førstehjelpssituasjoner og som ønsker å prate med noen profesjonelle om hendelsen.

De fleste som gir livreddende førstehjelp har ikke behov for oppfølging. Men for noen kan det være nyttig med en gjennomgang av hendelsen, hvis man for eksempel har utført hjerte- og lungeredning eller vært førstehjelper i en alvorlig ulykke. 

For åkomme i kontakt med Førstehjelpertelefonen: Ring 02415​

Tilbudet gjelder også andre tilstedeværende, for eksempel de som har varslet og pårørende til mennesker som har fått livreddende førstehjelp. 

Om du ønsker å snakke med noen eller om du lurer på om førstehjelpen var utført riktig, så kan du ringe Førstehjelpertelefonen for å få satt av tid til en samtale med helsepersonell. De som bor i nærheten av Stavanger kan komme inn til fysisk samtale i RAKOS sine lokaler (ved Stavanger universitetssjukehus). I andre deler av landet tilbys samtale via Teams eller telefon. Det arbeides med å opprette lokale oppfølgingstilbud i alle helseforetakene i landet.

  • Tilbudet består av oppfølgingssamtale med erfarent helsepersonell.
  • Man kan da snakke om hendelsen og du kan få svar på eventuelle spørsmål.
  • Tilbudet er gratis.
  • Tjenesten er for privatpersoner og frivillige førstehjelpere.
  • De som tar imot samtalen har taushetsplikt.

Tjenesten for oppfølging av førstehjelpere driftes av Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) og er et landsdekkende tilbud.  Les mer om tjenesten her.

Røde Kors Hovedprogram 2021-2023. Samfunnsmål: Redde liv lokalt 2.1.4   Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.