Bli med på gratis digitalt førstehjelpskurs

Røde Kors tilbyr jevnlig gratis digitale kurs i "ordinær" førstehjelp og i psykosisial førstehjelp.

Høsten 2024 blir det mange anledninger å delta på gratis førstehjelpskurs (webinarer) i både livreddende og psykososial førstehjelp (se kursbeskrivelser lengre nede). Dette er de faste kursperiodene som vi har hvert år:

 • 8. maikampanjen 
 • Den internasjonale førstehjelpsdagen (september)
 • Verdensdagen for forebygging av selvmord (september)
 • Den internasjonale hjertestarterdagen (oktober)
 • Verdensdagen for psykisk helse (oktober)

Kursene blir holdt dagene rundt de aktuelle datoene. Denne siden blir oppdatert så snart kursdatoene er klare.

Vi anbefaler alle å abonnere på nyhetsbrevet Førstehjelpsinfo fra Røde Kors. Da vil du få tilsendt invitasjon til gratis førstehjelpskurs, så snart kursdatoene blir avklart.

Kurs i psykososial førstehjelp

Dette er tema på våre digitale kurs i psykososial førstehjelp.

 • Kjennetegn på kriser
 • 4 prinsipper for psykososial førstehjelp
 • Hvordan ta vare på seg selv som hjelper

Neste mulighet til å ta dette kurset blir når vi skal gjennomføre disse digitalt både i september og oktober.

Livreddende førstehjelp

Dette er temaene på våre digitale kurs i "vanlig" førstehjelp (i 2024):

 • Varsling
 • Frie luftveier / sideleie
 • Symptomer på livsfarlig sykdom
 • Hjerte- og lungeredning
 • Bruk av hjertestarter
 • Førstehjelp ved sår og kutt

Dette kurset skal holdes ved flere anledninger i september, oktober og desember.

Her finner du informasjon om ulike førstehjelpstema

Spørsmål og svar

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon Vis bildetekst
Hjertestartere er enkle å bruke

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.