Oppfølging av førstehjelpere

Hjelp til førstehjelperen

Har du vært i en førstehjelpssituasjon, og ønsker å prate med noen profesjonelle om hendelsen?

De fleste som gir livreddende førstehjelp har ikke behov for oppfølging. Men for noen kan det være nyttig med en gjennomgang av hendelsen, hvis man for eksempel har utført hjerte- og lungeredning eller vært førstehjelper i en alvorlig ulykke. 

Ring 02415​ for å komme i kontakt med Førstehjelpertelefonen.

Tilbudet gjelder også andre tilstedeværende, for eksempel de som har varslet og pårørende til mennesker som har fått livreddende førstehjelp. 

Om du ønsker å snakke med noen eller om du lurer på om førstehjelpen var utført riktig, så kan du ringe Førstehjelpertelefonen. I noen deler av landet kan det også være aktuelt å komme inn for en fysisk samtale. Hvis det er vanskelig, tilbys det samtale via Teams eller telefon. 

  • Tilbudet består av oppfølgingssamtale med erfarent helsepersonell.
  • Man kan da snakke om hendelsen og du kan få svar på eventuelle spørsmål.
  • Tilbudet er gratis.
  • Tjenesten er for privatpersoner og frivillige førstehjelpere.
  • De som tar imot samtalen har taushetsplikt.

Tjenesten for oppfølging av førstehjelpere driftes av Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) og er et landsdekkende tilbud.  Les mer om tjenesten her.

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.