Gjøvik Røde Kors

Vi har aktiviteter blant annet innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Gatemegling, Barnehjelpen, besøksteneste med og uten hund, visitor og vitnestøtte.

Adresse
Heimdalsgt. 3, 2821 GJØVIK
Telefon
902 32 976
E-post
gjovik.rode.kors@gmail.com

 

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Gatemegling

Barnehjelpen

Besøksvenn

Internasjonal Kvinnegruppe

Norsktrening

Trim 65+

Besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Gjøvik Røde Kors Ungdom

Besøksvenn med hund

Helsefaglig språkvenn