Frivillig og to deltakarar padlar på fjorden

Ferie for alle i Sogn og Fjordane

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre. Velkomen til Ferie for alle!

I sommarferien og vinterferien arrangerer Sogn og Fjordane Røde Kors "Ferie for alle". Røde Kors ynskjer at flest mogeleg barn skal oppleve å få den gode feriekjensla. Ferieleiarane er eit gratis tilbod til barnefamiliar som ikkje har ressursar til å reise på ferie eller har anna tilsvarande tilbod om ferie.

Les meir om tilboda ved å trykke på plussteikna nedanfor. Meir informasjon til frivillige og til påmeldarar finn du lenger nede.

Ferietilboda våre:

Bli frivillig på Ferie for alle

Som frivillig på våre ferietilbod er du engasjert i lag med andre med å legge til rette for ei god og etterlengta oppleving for våre feriefamiliar. Du er med på leik, aktivitetar, utflukter, festlegheiter - ja, det ein god ferie har å by på. Les meir under Informasjon til frivillige eller trykk på knappen under for å melde di interesse. 

2021-07-06_12-04-46_ffa kopi
Frivillig Ireen Pemphere Mbuna: " Eg trur berre det er i meg, å hjelpe. Eg elskar å hjelpe folk der eg kan. Viss eg gjer noko og ser eit menneske smile på grunn av noko eg har bidratt med, så kjenner eg ei lukke".

Eg vil bli frivillig på ferieleir!

Ein aktiv ferie for heile familien

For Røde Kors er det viktig at heile familien reiser på ferie saman, for å dele gode opplevingar og å skape felles minner. For å kunne delta må minst eit barn i familien vere i alderen 6 til 13 år. Store delar av ferieleiren foregår utandørs uansett vêr og årstid. Både barn og vaksne er med på mange varierte aktiviteter som kanopadling, tubekøyring, symjing og fisking. På vinterleiren er det ski, aking, grilling og meir.

2021-07-06_14-30-00_ffa kopi
Frivillig Daniel Andreassen: "Alle aktivitetane her er ting eg sjølv tykte var gøy å halde på med som barn. Det er kjekt å kunne gjere det same som vaksen, med ei større meining bak. Ein gir noko tilbake til familiane som deltek. Det gir meg noko."

Familien kan ikkje melde på seg sjølv. Ta kontakt med din kontaktperson i det lokale hjelpeapparatet og høyr om din familie fell under kriteria som er satt for å kunne delta. Det kan være til dømes NAV, barnevern, helsestasjon, flyktningetenesta. I så fall kan kontaktpersonen melde dykk på.

Informasjon og påmelding

 

Meir informasjon om "Ferie for alle" kan du finne her: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

Spørsmål? Kontakt våre medarbeidarar på distriktskontoret!

For spørsmål om påmelding eller transport ta kontakt med Irene. 

2301_LSN_Irene Grøneng-mindre2
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver og Ferie for alle.
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
953 00 131

Ynskjer du å vere frivillig kontakt Rune om du har spørsmål. 

Rune Rajendram
Rune Rajendram
Tilretteleggar rekruttering og medlemspleie. Prosjektleiar Kveik, leiarsamling og distriktsårsmøte.
E-post
rune.rajendram@redcross.no
Mobil
924 26 255

Er du frivillig og har spørsmål knytt til opplæring eller anna, kontakt Martine.

2303_Martine Viken_mindre
Martine Viken
Tiletteleggar for opplæring og oppfølging av frivillige. Ansvar for Henry turnéen.
E-post
martine.viken@redcross.no
Mobil
971 39 640