Ei gruppe held flagg som  bles i vinden på fjelltopp.

Til topps

Vi inviterer "heile verda" med på fjelltur.

Til topps er eit arrangement der målet er å bli integrert gjennom å oppleve meistring i norsk natur.

Målgruppa for arrangementet er immigrantar i Sogn og Fjordane, det vil seie både asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Det er ingen nedre aldersgrense, men ein bør være minimum 5 år for å klare å gå ein av turløypene på eigehand.

Vil du vere deltakar, frivillig lagleiar eller få med deg deltakarar frå ditt lokalmiljø? Kontakt di lokalforeining eller distriktskontoret.

 

Sjå videoen frå Til topps i 2023. Toppturen gjekk då frå Trivselsskogen til toppen av Svinestranda i Gloppen. Det var også lagt opp til ein tur for familiar gjennom Trivselsskogen. 

Til topps 2024

Informasjon om Til topps 2024 kjem når det nærmar seg. Til topps brukar å vere arrangert i midten av juni og oftast på ein laurdag.

Kvinne sitter på benk ute.
Grethe Fisher er mangeårig turleiar i Sogndal Røde Kors.

Reise og mat

Sogn og Fjordane Røde Kors leiger inn turbussar som skal frakte deltakarane til og frå. Informasjon om avreisestader og tidspunkt kjem. 

Alle som deltek på turen må ha med seg mat og godt med drikke. Det vert matservering når ein kjem nedatt frå fjellet. 

Pris

Det er ein eigenandel på 200 kroner for deltakarar over 18 år, medan frivillige og born går gratis. Dette dekker:

  • Reise frå sentrale utfartsårer til turmålet med eigne turbussar.
  • Middagsservering (grillmat) etter fjellturen laurdag ettermiddag.
  • Heimreise med turbussar laurdag kveld.

Lokale øvings-turar

Det er ynskjeleg at alle som skal vere med på Til topps har vore med å gå tur med gruppa si i forkant. Gruppeleiar vert oppfordra til å invitere til øvingstur.

Mann i oransje vest smiler
Svein-Rune Myklebust er ein av dei frivillige lagleiardane som er med på Til topps. - Den årvisse Til topps tykkjer eg er veldig kjekt. Det er mange som melder seg på og vil vere med, det må vere fordi det betyr noko for dei, seier Svein-Rune.

Spørsmål eller meir informasjon? 

For meir informasjon om Til topps eller hjelp til å starte opp lokale turgrupper i forkant, ta kontakt med tilretteleggar ved distriktskontoret jon.langeland.thomsen@redcross.no, tlf. 482 48 184.

Filmar frå tidlegare Til Topps-turar: