Om Lørenskog Røde Kors

Lørenskog Røde Kors ble stiftet 13. januar 1953 og flere av de som var med på stiftelsesmøte, kommer fortsatt på medlemsmøter om holdes første mandag i hver måned.

Vi er ukentlig på sykehjemmene og er tilstede hvis de trenger annen hjelp. Vi baker pepperkaker til jul på barneavdelingen på A-hus. Vi går på hjemmebesøk og har besøksvenn med hund. Vi er på Losby under Losbydagen. Vi drar på bussturer med beboere på sykehjem og eldre hjemmeboende i Lørenskog ca. fire ganger i året. I samarbeid med blodbanken på A-hus, verver vi blodgivere og vi er vakter på Kulturkafeen på Løvenstad for psykisk utviklingshemmede.

I Fjellhamarveien 56 hvor vi har våre møtelokaler, har vi åpnet en Bruktbutikk som også er en kafe. Den er åpen hver onsdag fra kl.11 til kl. 17. Kafeen er en møteplass for å bli kjent med andre, hvor du kan hygge deg med kaffe, vaffel og en god prat. Her blir Strikkeklubben holdt første onsdag i hver måned fra kl. 12 til 14, hvor alle er velkomne med eller uten strikketøy. Kan du ikke strikke, lærer vi deg det.

I 2016 har Lørenskog Røde Kors støttet økonomisk:
Flyktninger i Lørenskog, ungdomsskoleklasser med hvite busser til Polen, Tut og Blæs, et orkester for funksjons-hemmede, ungdomsarbeid Rock my Soul, julearrangement på Trandum og katastrofer.

Vårt organisasjonsnummer er 971 266 236, som du kan støtte oss når du tipper eller gjennom PANTO.
Våre lokaler er Fjellhamarveien 56, telefon 926 16 345 eller på mail ranlars42@gmail.com.