Røyken Røde Kors

Røyken Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 200, 3471 SLEMMESTAD
E-post
royken@rodekors.org
Nestleder
Kristin Ødegaard
Leder
Aage Bartnes

Årsmøte 2023

Årsmøtet for Røyken Røde Kors 6. mars kl. 18:30 ved Klokkergården (Kjekstadveien 1, 3440 Røyken). 

Årsmøtedokument:

- Årsmøtedokument

- Bekreftelse regnskap og regnskap kontrollert

Påmelding til årsmøte

Våre aktiviteter