Røyken Røde Kors

Røyken Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 200, 3471 SLEMMESTAD
E-post
royken@rodekors.org
Leder
Ludvig Daae
Nestleder
Janne Elin Stubsjøen

Årsmøte 2021

Her finner du innkalling til vårt årsmøte 1. mars 2021 klokken 18.30. 

Årsmøtepapirer Røyken Røde Kors 2021

Våre aktiviteter