Røyken Røde Kors

Røyken Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 200, 3471 SLEMMESTAD
Telefon
901 66 022
E-post
royken@rodekors.org
Nestleder
Kristin Ødegaard
Leder
Bente Smøttebråten Andreassen

Ekstraordinært årsmøte

På Klokkergården mandag 27. mai 2024 klokken 18.00. Her finner du innkalling og årsmøtepapirer

Våre aktiviteter