Røyken Røde Kors

Røyken Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 200, 3471 SLEMMESTAD
E-post
royken@rodekors.org
Leder
Ludvig Daae
Nestleder
Janne Elin Stubsjøen

Våre aktiviteter