Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors for 2021-2022

Distriktsleder
Bjørn Arild Fjeldsbø Odda Røde Kors

Nestledere
1 Nina S Sælen Os Røde Kors
2 Vigdis S Torvanger Arna og Åsane Røde Kors

Styremedlemmer
Geir Langeland Arna og Åsane Røde Kor
Idar Sunde Bergen Røde Kors
Janne Mortensen Fjell Røde Kors
Rådsleder Hjelpekorps: Kristian Lundemo Fana Røde Kors
Rådsleder Omsorg: Helene Margaretha Myrdahl Bergen Røde Kors 
Rådsleder Ungdom: Arvid Fauskanger Ekberg Bergen Røde Kors

Varamedlemmer
1 Tor Eivind Moss Finse Røde Kors
2 Solveig Stølås Etne Røde Kors