Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors for 2024-2025

Distriktsleder:
Bjørn Arild Fjeldsbø, Odda Røde Kors

Nestledere:
1. Nina S Sælen, Os Røde Kors
2. Jon Nerheim, Fana Røde Kors  

Styremedlemmer:
Geir Langeland, Arna og Åsane Røde Kors
Melaku Dessalegn, Bergen Røde Kors
Steinar Sandstad, Bergen Røde Kors
Rådsleder Hjelpekorps: Svein Ove Seim, Voss Røde Kors
Rådsleder Omsorg: Helene Margaretha Myrdahl, Bergen Røde Kors 
Rådsleder Ungdom: Morthen Horsås Nes, Stord Røde Kors

Varamedlemmer: 
1. Anny Sørvik, Austevoll Røde Kors
2. Nils Vidar Hopland, Nordhordland Røde Kors