Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors for 2022-2023

Distriktsleder:
Bjørn Arild Fjeldsbø, Odda Røde Kors

Nestledere:
1. Nina S Sælen, Os Røde Kors
2. Tor Eivind Moss, Finse Røde Kors 

Styremedlemmer:
Geir Langeland, Arna og Åsane Røde Kor
Idar Sunde, Bergen Røde Kors
Janne Mortensen, Fjell Røde Kors
Rådsleder Hjelpekorps: Kristian Lundemo, Fana Røde Kors
Rådsleder Omsorg: Helene Margaretha Myrdahl, Bergen Røde Kors 
Rådsleder Ungdom: Arvid Fauskanger Ekberg, Bergen Røde Kors

Varamedlemmer: 
1. Ida Dolonen- Marthinussen, Kvinnherad Røde Kors
2. Nils Vidar Hopland, Nordhordland Røde Kors