Langevåg Røde Kors

Langevåg Røde Kors engasjerer frivillighet gjennom omsorg, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Molværsvn 74, 6030 LANGEVÅG
Telefon
70192335 mob 41251573
E-post
lrk@xi.no
Leder
Kjell Tore Løvold
Nestleder
Eilin Sandvik

Velkommen!

Aktiviteter i Langevåg Røde Kors