Langevåg Røde Kors

Langevåg Røde Kors engasjerer frivillighet gjennom omsorg, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Molværsvn 74, 6030 LANGEVÅG
Telefon
92834990
E-post
lrk@xi.no
Leder
Eilin Sandvik
Nestleder
Tom Pedersen

Velkommen!

Aktiviteter i Langevåg Røde Kors