Volda Røde Kors

Volda Røde Kors engasjerer frivillige gjennom aktiviteter innen redning, beredskap og omsorg.

Adresse
Gamle Engesetvn. 7, 6102 VOLDA
Telefon
70076949
E-post
volda@rodekors.org
Nestleder
Dag Aarflot
Leder
Audun Kristian Høidal

Her finner du Volda Røde Kors

Facebook-side

Her finner du

ekstern nettside til Volda Røde Kors Hjelpekorps

Aktiviteter i Volda Røde Kors