060912_forstehjelp_ill_063_1600x640

Volda Røde Kors

Volda Røde Kors engasjerer frivillige gjennom aktiviteter innen redning, beredskap og omsorg.

Loppemarked 2022

ENDELEG! VELKOMEN TIL VOLDA SIN STORHENDING 2022!
Etter to år med unntakstilstand: Loppemarknaden er Volda Røde Kors sin årlege stor-dugnad der møblar, ting og tang seljast til inntekt for det viktige arbeidet organisasjonen gjer i samfunnet. Vi takker for bidraget ditt, enten du gjev ting til loppemarknaden og/eller du kjøper noko der.

Tid og sted: 27. august 2022 kl. 1000-1500. Sparebank 1 Hallen (tidl. Mørehallen, Volda Stadion).

Her finner du Volda Røde Kors

Volda RK Facebook-side

Volda Røde Kors Hjelpekors

Ekstern nettside

Aktiviteter i Volda Røde Kors