Nord-Trøndelag Røde Kors

Gjennom vårt omsorgs- og redningsarbeid skaper vi en bedre hverdag for enkeltmennesker som opplever utfordringer i dagens samfunn.

20200307 - KSOR Aunegrenda-166 copy

Nord-Trøndelag Røde Kors har som mål å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner.

Gjennom arbeid lokalt- og på distriktsplan bidrar Røde Kors til en bedre hverdag for sårbare grupper, og en meningsfylt fritid for mange frivillige.

Aktiviteter i Nord-Trøndelag

Lokalforeninger i Nord-Trøndelag

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, RØFF, Aktiviteter på asylmottak og Språkkafé.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn og Kafé Verden.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, besøkstjeneste og leksehjelp.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Flyktningguide, Norsktrening, Leksehjelp og Vitnestøtte.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, RØFF, Besøksvenn og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Sanitetsvakt, Førstehjelpskurs, Turgruppa, Vitnestøtte, Besøksvenn, Besøksvenn med hund og Familiekvelder.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Sanitetsvakt, Førstehjelpskurs, RØFF, Leksehjelp, Åpen Hall og Besøksvenn.
Vi har aktiviteter bl.a innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, RØFF, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Barnas Røde Kors, Røde Kors Ungdom, Familiekvelder, Flyktningguide,,Leksehjelp for innvandrere.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide og Røde Kors Ungdom.