Gjøvik Røde Kors

Vi organiserer vår virksomhet gjennom hjelpekorps, ungdomsarbeid og omsorgsarbeid.

Adresse
Heimdalsgt. 3, 2821 GJØVIK
Telefon
48101481
E-post
gjovik.rode.kors@gmail.com
Nestleder
Nicholay Solberg
Leder
Guro Holthe

Kontaktinformasjon Gjøvik Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter og tilbud i Gjøvik Røde Kors