Gjøvik Røde Kors

Vi har aktiviteter blant annet innen Hjelpekorps, Ungdomsgruppe, Til Topps, Internasjonal kvinnegruppe, Norsktrening, Besøkstjeneste med og uten hund, Visitor og Vitnestøtte.

Adresse
Heimdalsgt. 3, 2821 GJØVIK
Telefon
99551310
E-post
gjovik.rode.kors@gmail.com
Leder
Åsne-Marit Hokstad Pladsen
Nestleder
Guro Holthe

Kontaktinformasjon Gjøvik Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter og tilbud i Gjøvik Røde Kors