Gjøvik Røde Kors

Vi har aktivitetene Hjelpekorps, Internasjonal kvinnegruppe, Norsktrening, Sygruppe, Besøkstjeneste med og uten hund,  Visitor, Vitnestøtte, Treffpunkter for ungdom.

Adresse
Heimdalsgt. 3, 2821 GJØVIK
Telefon
48101481
E-post
gjovik.rode.kors@gmail.com
Leder
Guro Holthe

Kontaktinformasjon Gjøvik Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter og tilbud i Gjøvik Røde Kors