Marker Røde Kors

Marker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 75, 1871 ØRJE
Telefon
46908834
E-post
marker@rodekors.org
Leder
Marianne Trømborg
Nestleder
Tommy Fog

Ekstraordinært årsmøte 11. april klokken 18.00

Vi kaller inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge to nye representanter. Alle årsmøtepapirene ligger vedlagt inkl. valgkomiteen innstilling. På årsmøtet i mars ble det også vedtatt nye lover for Marker Røde Kors. Vi benytter denne anledningen til å foreslå tre mindre korrigeringer slik at de er helt på linje med den nye lovvormen fra Norges Røde Kors.

Se våre aktiviteter nederst! 

Våre aktiviteter