Marker Røde Kors

Marker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 75, 1871 ØRJE
Telefon
46908834
E-post
marker@rodekors.org
Leder
Kjersti Nythe Nilsen
Nestleder
Jens Gunneng

Her finner du oss på vår Facebook-side

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 46908834 om du lurer på noe.

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter