Mysen og Omegn Røde Kors

Mysen og Omegn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Storgaten 26, 1850 MYSEN
Telefon
69891459
E-post
mysen@ostfoldrk.no
Leder
Per Arne Hovland

Velkommen! 

Vårt org.nr: 970165878 | Kontonummer: 10202230526

Kontakt oss

Lokalforeningsleder

Per Arne Hovland
E-post: mysen@ostfoldrk.no
Tlf: 69 89 14 59

Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekors

E-post: mysenrkh@ostfoldrk.no 

Vakttelefon Hjelpekorps: 900 91 811
Alarmtelefon Hjelpekorps: 69 15 88 88

Mysen og Omegn Røde Kors Omsorg

E-post: omsorgmysen@ostfoldrk.no

Røde Kors Butikk Mysen

Tlf: 468 28 932
E-post: mysen@rkbutikk.no
Adresse: David Blids gate 16, 1850 Mysen

Våre aktiviteter