Råde Røde Kors

Råde Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Everksveien 9., 1640 RÅDE
E-post
anders.lervold.01@rodekors.org
Leder
Anders Marentius Lervold
Nestleder
Tone Nordberg

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter