Rakkestad Røde Kors

Rakkestad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Jernbanegata 2, 1890 RAKKESTAD
E-post
rakkestad@ostfoldrk.no
Leder
Nina Anett Ødegård
Nestleder
Torhild Fossli

Velkommen!

Våre aktiviteter