Sarpsborg Røde Kors

Sarpsborg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Henry Fyhns vei 9, 1725 SARPSBORG
Telefon
69 12 05 00
E-post
post@rksarpsborg.no
Leder
Elisabeth Due
Nestleder
Mette Eriksen

Postadresse: Klokkergårdveien 32, 1711 Sarpsborg.

Om Sarpsborg Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Kurskatalog

Våre aktiviteter