Skiptvet Røde Kors

Skiptvet Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Rognveien 30, 1816 SKIPTVET
E-post
skiptvet@ostfoldrk.no
Nestleder
Monica Brudal Skakkebakke
Leder
Astrid Knudsen

Leder Astrid Knudsen treffes på tlf: 907 55 047

Her finner du oss på vår Facebook-side

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter