Karmøy Røde Kors

Karmøy Røde Kors tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Kontakt oss

Vakttelefon Hjelpekorps: 958 18000.

Vaktforespørsel, send mail til vakt@karmoyrk.no og legg ved alle opplysninger.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Karmøy Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side