Om Stavanger Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisjon som velger sine styrende organger på lokalforeningenes årsmøte.

Alle ansatte jobber med å bistå frivillige og legge til rette for god aktivitet.
Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.
Alle frivillige i Røde Kors får grundig opplæring og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.
Vi har alltid behov for nye frivillige i Stavanger Røde Kors. Her kan du engasjere deg i en eller flere av våre mange aktiviteter.
I en serie artikler presenterer vi historien til Stavanger Røde Kors, fra det første forsøket på å danne en forening i 1896 til dagens mangfoldige virksomhet. Artiklene er skrevet av Birger Lindanger.