Om Stavanger Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisjon som velger sine styrende organger på lokalforeningenes årsmøte.

Alle ansatte jobber med å tilrettelegge for god frivillig aktivitet
Stavanger Røde Kors har et engasjert lokalforeningsstyre som sikrer at vi utfører vårt humanitære oppdrag på best mulig måte.
Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sine styrende organer på lokalforeningenes årsmøte.
Vi leier ut lokaler til private, organisasjoner og bedrifter
Alle frivillige i Røde Kors får grundig opplæring og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.
Vi har alltid behov for nye frivillige i Stavanger Røde Kors. Her kan du engasjere deg i en eller flere av våre mange aktiviteter.