Ferie for alle

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre. Velkomen til Ferie for alle i 2021!

I sommarferien og vinterferien arrangerer Sogn og Fjordane Røde Kors "Ferie for alle" for familiar som slit økonomisk over tid. Fordi alle skal kunne få oppleve feriekjensla. Les meir om tilboda ved å trykke på plussteikna nedanfor:

Tilboda våre:

Sommar på Haugland

Sommartilboda våre er på Haugland i Fjaler. Der ligg Røde Kors Nordisk United World College (UWC) og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Om sommaren kan det vere bading, spel, pil og boge, hest og vogn, såpesklie, tubekøyring, fisking, perling, male t-skjorte, utflukt eller vaffelsteiking. Eller berre slappe av på brygga.

All aktivitet vert tilpassa smittevernreglar i samband med korona-pandemien.

Vinter i Stryn

Det skjer alt mogeleg kjekt på ferie. Dei frivillige ferievertane våre legg til rette. Om vinteren pleier vi å vere på Nordfjord fritidssenter i Stryn kommune. Ein får familierom, og et i felles kantine. Det er alle mogelege slags artige utandørs vinteraktivitetar som skileik, aking, grilling og anna moro i snøen.

Frivillige på ferie for alle på Haugland
Frivillige frå Ferie for alle i 2020. Koronaen krevde avstand.

Spørsmål? Kontakt våre medarbeidarar på distriktskontoret!

2021-09-02_15-15-46_fellesmøte_dk_ds
Katja Nielsen
Jobbar med Ferie for alle, Julegleder for barn, Barnas Røde Kors og anna aktivitet innan barn og omsorg.
E-post
katja.nielsen@redcross.no
Mobil
411 72 494
Irene Grøneng_SFRK_2018_1000_IMG_3908
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver.
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
95300131