Ferie for alle

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre. Velkomen til Ferie for alle i 2022!

I sommarferien og vinterferien arrangerer Sogn og Fjordane Røde Kors "Ferie for alle". Røde Kors ynskjer at flest mogeleg born skal oppleve å få den gode feriekjensla. Ferieleiarane er eit gratis tilbod til barnefamiliar som ikkje har ressursar til å reise på ferie eller har anna tilsvarande tilbod om ferie. 

Les meir om tilboda ved å trykke på plussteikna nedanfor:

Tilboda våre:

Bli frivillig på Ferie for alle

Som frivillig på våre ferietilbod er du engasjert i lag med andre med å legge til rette for ei god og etterlengta oppleving for våre feriefamiliar. Du er med på leik, aktivitetar, utflukter, festlegheiter - ja, det ein god ferie har å by på.

Eg vil bli frivillig på ferieleir!

Kven kan vere frivillig?

Alle kan vere frivillig på "Ferie for alle". Din viktigaste eigenskap er ditt store hjarte, men vi treng alle typar frivillige med ulik kompetanse. Den aktive, omsorgspersonen, gledesspreiaren, den språkmektige, du som likar deg på sjøen, du som likar å lage mat, spele spel og drive med handarbeid, yngre og eldre. Vi treng ferietanter og ferieonklar, feriebesteforeldre, og ferievener. Du kan bidra med det du kan og trivast best med!

2021-07-06_12-04-46_ffa kopi
Frivillig Ireen Pemphere Mbuna: " Eg trur berre det er i meg, å hjelpe. Eg elskar å hjelpe folk der eg kan. Viss eg gjer noko og ser eit menneske smile på grunn av noko eg har bidratt med, så kjenner eg ei lukke".

Aktivitetar

Vi har ulike aktivitetar kvar dag. Døme på aktivitetar er kano, tubekøyring, symjing og fisking. På vinterleiren er det ski, aking, grilling og meir. Dei frivillige er med på dei ulike aktivitetane, og hjelper den som er aktivitetsansvarleg og foreldre/følgjepersonar med det dei har behov for.

2021-07-06_14-30-00_ffa kopi
Frivillig Daniel Andreassen: "Alle aktivitetane her er ting eg sjølv tykte var gøy å halde på med som barn. Det er kjekt å kunne gjere det same som vaksen, med ei større meining bak. Ein gir noko tilbake til familiane som deltek. Det gir meg noko."

Meir info og påmelding

Frivillige på ferie for alle på Haugland
Frivillige frå Ferie for alle i 2020. Koronaen krevde avstand.

Spørsmål? Kontakt våre medarbeidarar på distriktskontoret!

2021-09-02_15-15-46_fellesmøte_dk_ds
Katja Gulhaugen
Jobbar med Ferie for alle, Julegleder for barn, Barnas Røde Kors og anna aktivitet innan barn og omsorg.
E-post
katja.nielsen@redcross.no
Mobil
411 72 494
Irene Grøneng_SFRK_2018_1000_IMG_3908
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver.
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
95300131