Sør-Trøndelag Røde Kors

Sør-Trøndelag Røde Kors har et bredt tilbud av omsorgs- og inkluderingsaktiviteter. Vårt hjelpekorps er i beredskap døgnet rundt og rykker ut når kriser og katastrofer inntreffer.

Dette er en illustrasjon som viser flere kvadrater med forskjellige bilder av Røde Kors-frivillige i ulike situasjoner, som skuterkjøring med pasient på slede og smilende besøksvenner.
Distriktet Sør-Trøndelag Røde Kors er til stede med 23 lokalforeninger og 18 hjelpekorps sør i Trøndelag fylke, samt Rindal og Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke.

Lokalforeninger

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn og Flyktningguide
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Flerkulturelt arbeid, Nattevandring, Besøksvenn med hund og forvaltning av lokalforeningens bygg og anlegg.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Norsktrening, Flyktningguide og Røde Kors Ungdom.
Vi samarbeider med Rissa Frivilligsentral innen Nattevandring og Flerkulturelt arbeid.
Røros Røde Kors har aktiviteter innen Hjelpekorps, Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp for ungdom (RØFF), Besøkshund og Flerkulturelt arbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Nattevandring og Besøksvenn.
Vi har aktivitet for barn og unge, mangfold og integrering, Hjelpekorps og beredskap, sosiale møteplasser og inkludering av innsatte og tidligere straffedømte.
Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, flerkulturelt arbeid og Beredskapsvakt.