Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ingrid Slettens veg 14 A, 3840 SELJORD
Telefon
91795558
E-post
post@seljordrodekors.no
Nestleder
Kåre Rune Mossing
Leder
Trond Johnsen

Her finner du oss på vår Facebook-side