Tilbud og aktiviteter

Røde Kors i Troms har aktiviteter innen omsorg, hjelpekorps og ungdom

OBS. Alle våre aktiviteter utføres i hovedsak i lokalforeninger i ditt nærmiljø med unntak av Haraldvollen Senter.