Verdal Røde Kors

Verdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Gamle Storgt. 1, 7650 VERDAL
Telefon
97772090
E-post
verdal@rodekors.org
Leder
Synnøve Hoseth
Nestleder
Rune Rønning

Her finner du oss på vår Facebook-side