Asker Røde Kors

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr masse spennende og meningsfylte aktiviteter.

Adresse
Askerveien 47, 1383 ASKER
Telefon
95203940
E-post
leder@askerrodekors.no
Leder
Robert Georg Grønvold
Nestleder
Gerd Refvik
Nestleder
Gerd Aida Refvik

Om Asker Røde Kors (Utleie)

Velkommen på vårt årsmøte 2. mars

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Gi blod

Damedag

Hjelpekorps

Flyktningguide

Leksehjelp

Besøk til innsatte i fengsel