Asker Røde Kors

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr masse spennende og meningsfylte aktiviteter.

Adresse
Askerveien 47, 1383 ASKER
Telefon
95203940
E-post
leder@askerrodekors.no
Leder
Robert Georg Grønvold
Nestleder
Gerd Aida Refvik

Om Asker Røde Kors (Utleie)

Asker Røde kors styre

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Gi blod

Damedag

Hjelpekorps

Flyktningguide

Leksehjelp

Besøk til innsatte i fengsel