Nittedal Røde Kors

Nittedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vargveien 10, 1488 HAKADAL
Telefon
Postadresse: Postboks 49, 1485 HAKADAL
E-post
leder@nittedalrodekors.no
Leder
Anita Helen Knudtson
Leder
Fredrik Arnesen Vetteren
Nestleder
Jarle Solberg

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår eksterne hjemmeside her.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Nittedal Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Flerkulturell Kvinnekafé

Nattevandring