Nittedal Røde Kors

Nittedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vargveien 10, 1488 HAKADAL
Telefon
Postadresse: Postboks 49, 1485 HAKADAL
E-post
leder@nittedalrodekors.no
Leder
Anita Helen Knudtson
Nestleder
Bjørn Grov

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår eksterne hjemmeside her.

Her finner du Nittedal Røde Kors på Facebook

Her finner du Nittedal Røde Kors Omsorg – Flerkultur på  Facebook

Her finner du Nittedal Røde Kors Ungdom på  Facebook

Her finner du Nittedal Røde Kors Hjelpekorps på Facebook

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Flerkulturell Kvinnekafé

Nattevandring

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x