Nittedal 1600x640

Nittedal Røde Kors

Nittedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vargveien 10, 1488 HAKADAL
Telefon
474 88 832
E-post
leder@nittedalrodekors.no
Leder
John Ivar Rygge
Nestleder
Bjørn Grov

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår eksterne hjemmeside her.

Følg oss på Facebook. Her kan du også følge vårt Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, og våre flerkulturelle aktiviteter.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Flerkulturell Kvinnekafé

Nattevandring