Sigdal Røde Kors

Sigdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 13, 3351 PRESTFOSS
Telefon
90949478
E-post
sigdalrodekors@gmail.com
Leder
Gerd Anita Jokerud Solheim

Her finner du oss på vår Facebook-side

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

RØFF