Hamar

Hamar Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
2302 HAMAR
Telefon
62509898
E-post
hamar@redcross.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Hamar Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Leksehjelp

Barnas Røde Kors

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x