Hamar

Hamar Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Holsetgt. 2 Postboks 219, 2302 HAMAR
Telefon
62509898
E-post
hamar@redcross.no
Leder
Amund Velten
Nestleder
Morten Jemblie

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Hamar Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Leksehjelp

Barnas Røde Kors