Askøy Røde Kors

Askøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Klampavikvn. 9, 5300 KLEPPESTØ
E-post
lenemaro@gmail.com
Leder
Lene Aase Marø
Nestleder
Britt Sæthre Tingvatn

Her finner du oss på vår Facebook-side

Ung Jobb

Internasjonal Kvinnekafé

Døråpner

Besøksvenn

Leksehjelp

Sommerskolen

Barnas Røde Kors

Studieteknikk