Askøy Røde Kors

Askøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Klampavikvn. 9, 5300 KLEPPESTØ
Telefon
56156156
E-post
xansbd.rodekorsaskoy@gmail.com
Leder
Hans Birger Drange
Nestleder
Bitte Sætre Tingvatn

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter:

Årsmøte

Internasjonal Kvinnekafé

Døråpner

Besøksvenn

Leksehjelp

Barnas Røde Kors

Ung Jobb

Sommerskolen