Vanylven Røde Kors

Vanylven Røde Kors engasjerer frivillige gjennom sitt arbeid innenfor omsorg, redning- og beredskap.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Vanylven Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Beredskapsvakt

Møteplassen brukthandel

Nattevandring