Verdal Røde Kors

Verdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
7650 VERDAL
Telefon
97772090
E-post
rodekorsverdal@vktv.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Barnas Røde Kors

Røde Kors Ungdom

Familiekvelder

Aktivitet i fengsel

Flyktningguide

Hobbykvelder

Leksehjelp for innvandrere

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Turgruppa

Turmarsj

Røde Kors Kafè

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x