Vikna Røde Kors

Vikna Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 325, 7901 RØRVIK
Leder
Vigdis Nordheim
Nestleder
Ann Marita Øvereng

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Vikna Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Røde Kors Ungdom

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x