Ytterøy Røde Kors

Ytterøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Sørsia 289, 7629 YTTERØY
Leder
Petter Wandsvik
Nestleder
Olav Norvik

Beredskapsvakt

Langfredagskaffe