Om Fauske Røde Kors

Fauske Røde Kors ble stiftet i 1948, og siden den gang har våre frivillige respondert på humanitære behov i kommunen.

Røde Kors-huset på Erikstad brukes til aktiviteter og møter. Vårt mål og ønske er at det skal yre av liv og Røde Kors-aktivitet her!

Vi har nesten 400 medlemmer, hvorav mange gjør en frivillig innsats i tillegg.

Om du har spørsmål om Fauske Røde Kors eller ønsker å bidra med frivillig innsats kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator Arne Jensen: 91368592. Han har kontor på Røde Kors-huset.

Styret i Fauske Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.