Moss Røde Kors

Moss Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
1524 MOSS
E-post
moss@ostfoldrk.no

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Moss Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Moss Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Ring Moss Røde Kors på 69 25 30 00 dersom du har spørsmål.

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Vitnestøtte

Våketjeneste

Røde Kors Ungdom

Leksehjelp

Ferie for alle Østlandet

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x