Moss Røde Kors

Moss Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kallumveien 3, 1524 MOSS
E-post
moss@ostfoldrk.no
Leder
Geir Østborg
Nestleder
Stein Schierenbeck

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Moss Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Moss Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Ring oss gjerne på 69 25 30 00 dersom du har spørsmål.

Introduksjon til Røde Kors

Våre aktiviteter

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Vitnestøtte

Våketjeneste

Røde Kors Ungdom

Leksehjelp