Beredskap/ når det skjer. Østfold

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn.

Denne tilstedeværelsen krever at:

- Røde Kors har avklarte roller og oppgaver i forhold til det offentlige.
For å kunne gjøre en god og forsvarlig jobb er Røde Kors avhengig av en godt samarbeid med offentlige myndigheter og aktører i beredskapsarbeidet på lokalt, fylkes- og sentralt nivå.

- Røde Kors kan identifisere og forebygge kriser.
I samarbeid med det offentlige deltar Røde Kors i lokalsamfunnets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Samtidig ønsker vi å delta i forebyggende arbeid for å unngå eller redusere skader når ulykken skjer.

- Røde Kors har evne til å reagere og handle.
Når ulykken rammer og kriser inntreffer, må vi være forberedt på å reagere og handle raskt. Dette betyr at Røde Kors også er en relevant aktør ved planlegging og gjennomføring av øvelser.

Les mer om aktiviteten her

E-post: beredskapsvakt@ostfoldrk.no